KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Engbjerg Kirke

   Kirkens hjemmeside
 Billede og beskrivelse af kirken: Højt over det flade forland, nær kanten af stenalderhavets kystklint ligger den lille kirke omgivet af en forblæst kirkegård vest for herregården Engbjerggård. Adresser links til andre sogne og kirker i provstiet    


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt