KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Tove Fergo tilbage

   Kirkens hjemmeside
 
Tidligere kirkeminister Tove Fergo (V) er savnet i det kirkelige landskab. Hendes evne til at skabe debat står uimodsagt, og mange kirkegængere synes, der er blevet tomt og livløst efter hendes afgang som minister. Nu opfordrer flere fremtrædende kirkefolk til, at hun vender tilbage til posten.
 
Dagens tophistorie i Kristeligt Dagblad
 
Sognepræst Christina Smith har oprettet en hjemmeside, hvor hun imødegår kritikken fra Pia Sally Jensen
KRITIKKEN:
Folkekirken bruger 95 % af budgettet på 6 milliarder kroner på gamle opfindelser og næsten ingen penge på at udbrede kendskabet til bibelen. Pia Sally Jensen i Højby giver folkekirken kritik.
Pia Sally Jensens Kritik:
 
Der står intet i bibelen om, at vi skal opføre og vedligeholde kirke-bygninger, vi behøver heller ikke synge salmer, eller ansætte præster og iføre dem uniform.

Kommunikation som fag

Grundlæggende set er kirken en kommunikationsvirksomhed. Folkekirkens opgave er at formidle Bibelens budskab til så mange som muligt. Til det har man 6 milliarder kroner om året, hvilket svarer til godt og vel 1000 kr. pr. dansker. pr. år... Syntes du vi får valuta for pengene?

Som tankeeksperiment kunne man forestille sig, at give 6 milliarder kr. til en moderne kommunikationsvirksomhed (et reklamebureau f.eks.), med opgaven: Oplys så mange som muligt, så dybt som muligt, om Bibelens budskab.

Ville de mon tænke:
Hmmm... en plan for at lære moderne mennesker en kompleks bogs budskab... Aha:

  1. Byg et stort hvidt hus uden toilet, på byens bedste stykke jord.
  2. Ansæt "værter" og uniformér dem i toga med en sjov krave.
  3. Sørg for at "værterne" kender bogen ud og ind, men stil ingen krav til deres evner for formidling.
  4. Lav et "show" hver søndag formiddag, så folk ikke kan slappe af med deres børn.
  5. Lad "værten" holde ene-tale i 15 minutter, om et fastlagt stykke tekst fra bogen.
  6. Tving alle til at synge fællessang, og sidde stille en times tid, på smalle hårde bænke.
  7. Ved festlige lejligheder tilbydes Special-shows med ekstra wow-effekt.

Et reklamebureau ville end ikke præsentere dette som en vittighed...Ikke desto mindre er det hvad Folkekirken bruger størstedelen af sine 6 milliarder på... år ud, og år ind.

 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt