KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Emmauskirken

   Kirkens hjemmeside
 

Diakonissestiftelsens kirke er en privat kirke under folkekirken - Københavns Stift, Frederiksberg Provsti - dog uden sogn og uden offentlige tilskud.
Alle er velkomne til gudstjenester, andagter m.m.

KIRKENS HISTORIE

Vandringen til Emmaus

Vandringen til Emmaus

Kirkens navn var genstand for grundige overvejelser, kendt fra et brev herom fra Diakonissestiftelsens første præst og forstander Harald Stein til Dronning Louise (15. okt. 1875):

"Diakonissekirken er et meget kedsommeligt navn,...kirken bør have et mere neutralt navn, som viser at også andre end diakonissekredsen kan slutte sig til den."

"Emmaus er et stille sted, hvor Herren åbenbarer sig for de sørgende sjæle, kendes mere og mere af dem, udlægger ordet for dem og rækker dem nadveren, - og alt dette passer godt på en hospitals-kirke og kan anvendes både på de syge og bedrøvede og på deres plejersker.

 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt