KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Landet Kirke, Taasinge

   Kirkens hjemmeside
 
Opr. romansk kirke fra ca. 12. årh. I 1400-tallet indbygget gotiske hvælvinger. O. 1500 er skibet forlænget mod vest. 1634 er tilbygningen ombygget til tårn. Prægtig romansk portal med kentaur (afbildet på 50 kr. seddel) fra mandsdør er i slutningen af 1800-tallet flyttet til skibets vestvæg, og nederste tårnrum omdannet til våbenhus.
Læs mere...
Altertavle med korsfæstelsesbillede fra reformationstiden, Lucas Cranach den Ældre's værksted. På kirkegården er 1889 begravet Elvira Madigan og Sixten Sparre og i 1944 to nedskudte engelske flyvere. I 2005 blev Tårnet afbilledet på en 20-krone.
 
Foto: Leif Svane, Svendborg
 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt