KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Ingelstrup kapel ved Køge

   Kirkens hjemmeside
 
Om kapellets historie
Kirken er bygget
i 1891 og hovedsagelig bekostet af justitsråd J.H.Lund, Tågerudsgård, Terslev. Byggesummen var anslået til 5000 kr, og Vallø Stift skænkede efter ansøgning fra beboerne et beløb på 1000 kr, hvoraf renterne, 5%, skal ruges til hjælp til vedligeholdelsen.
Af gamle breve fremgår, at et stærkt ønske fra beboerne og kraftigt støttet af sognepræsten, H.C.D.Müller, Herfølge, medførte en hurtig tilladelse fra ministeriet til igangsættelse af byggeriet og anlæg af kirkegården på Poggenstensgårdens mark.
 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Login Registrer Sitemap Kontakt