KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Ajstrup Kirke

   Kirkens hjemmeside
 
Adresser, præster, menighedsråd, vejkort til kirken.

Ajstrup Kirke
Ajstrupvej 11
Ajstrup
9381 Sulsted

Se kort
 
Den hvidkalkede, blytækkede kirke, der ligger et lille stykke øst for hovedvejen på en meget rummelig kirkegård, har tårn i vest, skib med smallere kor, våbenhus mod nord samt mod syd et gravkapel. Tårn, skib og kor er fra senmiddelalderen, opført af munkesten i munkeskifte, dog overvejende med nyere skalmuring; oprindelig stod kirken med blank mur, hvilket ses over våbenhusets loft. Norddøren er bevaret og stadig i brug. Sydkapellet med krypt er opført 1675 og var fra 1719 gravkapel for ejerne af Vrå; en del af kisterne er udtaget 1884 og nedsat på kirkegården, og samtidig blev rummet inddraget i kirken; resten af kisterne udtoges 1928, ved hvilken lejlighed den sydlige del af bygningen blev indrettet til ligkapel, mens den øvrige del blev orgelrum. På tårnet står i murankre årstallet 1759 og Schack Vittinghof greve Holcks og hustru Kirstine Birgitte Billes navnetræk. I det indre, som dækkes af bjælkelofter, er korbuen bred og rundbuet, tårnbuen spids. Kirken er restaureret 1926-29, da tagværket fornyedes og inventaret blev istandsat (arkitekt H. Paludan). Tekst: kirkesogne.dk)
 
 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Kirketype sognekirke
Login Registrer Sitemap Kontakt