KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider

Pedersborg kirke

   Kirkens hjemmeside
 
Pedersborg og Bromme kirker bliver grøn kirke.

Menighedsrådene har besluttet at arbejde for et bedre miljø og har igangsat en handlingsplan for mere økologisk tankegang, flere fair-trade produkter og at hjælpe klimaet med mindre CO2 udledning.

Spændende brugervenlig hjemmeside med megen information.
Naturvarme betyder renere energi via omlægning til alternative energiformer og fra august måned 2008 er Pedersborg kirke og præstegård opvarmet med jordvarme.
Der er sparet cirka 35 % på varmeudgifterne og cirka 10 % på CO2 udledningen. Prisen for jordvarmeanlægget til præstegården var 176.000 kroner.
 
Det er tanken at opstille solceller til at drive varmepumperne, men da den nuværende teknologi stadig er under udvikling og der ventes store forbedringer på området i løbet af de næste 5 år, så vil vi gerne vente på disse forbedringer lidt endnu.
 


FAKTA: Kort og adresser. Menighedsråd. Kirkekontor. Præst(er). Sognet i tal
Kirketype sognekirke
Login Registrer Sitemap Kontakt